Cormax Security > Oferta > System sygnalizacji włamań i napadów SSWiN

System sygnalizacji włamań i napadów SSWiN

System bezpieczeństwa, powszechnie stosowany zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych.

Zajmujemy się projektowaniem, montażem i serwisem zainstalowanych systemów sygnalizacji włamań i napadu w skrócie SSWiN.

Posiadamy bogate doświadczenie związane z licznymi realizacjami.

Co nam daje system alarmowy ?

 • ryzyko włamania zarówno w dzień jak i w nocy zmniejsza się o 95%;
 • możliwość całkowitej kontroli systemu;
 • możliwość zdalnego sterowania systemem z komórki lub przez internet;
 • możliwość podłączenia stacji monitorującej i reakcje grup interwencyjnych;
 • oświetlenie awaryjne podczas zaniku napięcia;
 • sterowanie oświetleniem, bramą garażową, roletami, wentylacją;
 • alarmy oparte o technologię bezprzewodową posiadają uproszczony proces montażu, możliwy do wykonania przez osoby bez specjalistycznych kwalifikacji.

Zachęcamy do wysłania zapytań w formie e-mail lub w formularzu kontaktowym. Jak najszybciej postaramy się odpowiedzieć lub przygotować ofertę.

System alarmowy SSWiN

Zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania).

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

Główne elementy składowe systemu alarmu włamania
W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

 • centrala alarmowa („serce” całego systemu) wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
 • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą)
 • różnego typu czujniki i detektory (patrz niżej)
 • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego – alarm, sabotaż itp.)
 • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
 • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – za pomocą sieci komórkowej GSM)
 • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu – alarm, załączenie/wyłączenie czuwania – na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych)
 • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)
 • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę)

Podstawowe czujki i detektory

Detektory ruchu:
Istnieją trzy główne typy czujników reagujące na występowanie ruchu w „polu widzenia” urządzenia:

 • pasywne czujki podczerwieni (PIR) – Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).
 • czujniki mikrofalowe – działają na zasadzie radaru Dopplerowskiego, wysyłając falę elektromagnetyczną i odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki.
 • czujniki ultradźwiękowe – działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą, że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza. Używane powszechnie w instalacjach alarmowych instalowanych w samochodach.

Ponadto czasem do detekcji ruchu wykorzystywane są kamery telewizji przemysłowej w połączeniu z detektorami ruchu w obrazie.

Detektory działalności i inne detektory wtargnięcia
Czujniki mające na celu wykrywanie działalności w jakimś pomieszczeniu lub na jakimś obiekcie, ich szczególnym przypadkiem jest opisana wcześniej czujka stłuczenia szyby i opisane tam problemy dotyczące fałszywych alarmów dotyczą także tych czujników. Wyróżnić można dwa typy:

 • czujniki inercyjne, zwane także wibracyjnymi – reagują na występowanie drgań/wstrząsów w miejscu/powierzchni, na której zostały zamontowane.
 • czujniki akustyczne – Reagują na dźwięki.

W specyficznych systemach zabezpieczeń (np. banki) spotkać można także inne rodzaje czujników – np. czujniki reagujące na zmianę ciśnienia w zamkniętym pomieszczeniu związaną z jego otwarciem, czujniki sejsmiczne reagujące na wybuch, czujniki dostępu do zamków montowane na zamkach sejfów, czujniki światłowodowe rozwieszane na ogrodzeniach reagujące reflektometrycznie na próbę pokonania ogrodzenia itp.

WhatsApp
Cormax
Witaj.
W czym możemy Ci pomóc?