Cormax Security > Oferta > Stałe urządzenia gaśnicze SUG

Stałe urządzenia gaśnicze SUG

Są to urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.

Zajmujemy się projektowaniem, montażem i serwisem stałych urządzeń gaśniczych w skrócie SUG.

Zachęcamy do wysłania zapytań w formie e-mail lub w formularzu kontaktowym. Jak najszybciej postaramy się odpowiedzieć lub przygotować ofertę.

Stałe urządzenia gaśnicze SUG

Zamontowane na stałe urządzenia zawierające określoną ilość środka gaśniczego, połączone ze stałą dyszą (stałymi dyszami), przez którą środek gaśniczy jest podany do gaszenia pożaru, uruchamiany ręcznie lub samoczynnie.

Urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiane są samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.

Stałe Urządzenia Gaśnicze projektowane i wykonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, między innymi:

 • PN-EN 15004:2008 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania
 • ISO 14520-1 :2015 Gaseous fire- extinguishing systems – Physical properties ans system design -Part 1: General requirements
 • NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2015 Edition
 • PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
 • Zalecenia VdS 2095 “Recommendation for Automatic Fire Detection Systems, Planning and Installation”
 • Zalecenia VdS 2304 “Equipment monitoring for Electric and Electronic Systems”
 • Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP/SITP/ITB.

Projektowane i budowane systemy składają się zazwyczaj z:

 • Instalacji gaśniczych gazowych,
 • Instalacji sygnalizacji pożarowej, sterowania gaszeniem oraz sterowania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji,
 • Adaptacji budowlanych pomieszczeń gaszonych, w celu zapewnienia ich szczelności,
 • Znaków bezpieczeństwa, dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej,
 • Podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach wyposażanych w automatyczne instalacje gaśnicze.
WhatsApp
Cormax
Witaj.
W czym możemy Ci pomóc?