nowości

Wykonano modernizację systemu alarmu pożaru SAP (19/09/2017)

 

Prace polegały na modernizacji istniejącej instalacji pożarowej SAP

W budynkach Arsenału Muzeum Miejskiego wymieniono ponad 350 elementów systemu alarmu pożaru.

Obecnie obiekt spełnia wszystkie standardy i przyjęte normy pożarowe.

 

powrót