nowości

Szkolenie z zakresu stałych urządzeń gaśniczych SUG. (18/11/2018)

W pod warszawskim Józefowie w ośrodku CNBOP odbyło się 3 dniowe szkolenie, które zakończyło się zdanym egzaminem.

Tematyka obejmowała gaszenie pożarów za pomoca stałych urzadzeń gaśniczych SUG wykożystujących żadko już

stosowany gaz ciekły CO2 a także gazy obojetne i chlorowcopochodne.

Uzyskany certyfikat upoważnia do projektowania, instalacji i konserwacji urządzeń SUG. 

Zapraszamy do współpracy

powrót